เอกสาร วีดีโอ ดาวน์โหลดวีดีโอ ดาวน์โหลดเอกสาร
  คู่มือ i2Trade Plus for iPhone Multi Market
 -  -
  คู่มือ i2Trade Plus for iPhone Equity
 -  -
  คู่มือการติดตั้งโปรแกรม  -  -
บทเรียน วีดีโอ ดาวน์โหลดวีดีโอ ดาวน์โหลดเอกสาร
 บทที่ 1: เครื่องมือแจ้งเตือนราคาหุ้นผ่านมือถือ
 พร้อมทั้งระบบส่งคำสั่งแบบอัตโนมัติ
 
  1.1 การใช้งานฟังก์ชันการแจ้งเตือน - -
  1.2 การส่งคำสั่งแบบ Stop Order - -
 บทที่ 2: การใช้งานฟังก์ชัน Re-Order - -
 บทที่ 3: วิธีการส่งคำสั่ง - -
 บทที่ 4: วิธีการดูพอร์ตการลงทุน - -