i2Trade Plus เป็นโปรแกรมซื้อขายหุ้น พัฒนาโดยบริษัท STI Revolution ซึ่งโปรแกรมมีความโดดเด่น
ใช้งานง่าย มีรูปแบบการแสดงผลข้อมูลที่ครบถ้วน ทำให้
ผู้ใช้งาน สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสภาวะตลาด ราคาหุ้นและอนุพันธ์ แบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งส่งคำสั่งซื้อขายได้ทันท่วงที ไม่พลาดโอกาสการลงทุน