เอกสาร วีดีโอ ดาวน์โหลดวีดีโอ ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือ i2Trade Plus Multi Market
- -
 คู่มือ i2Trade Plus Equity
- -
 คู่มือการติดตั้งโปรแกรม - -
 คู่มือการติดตั้ง Plugin Google Chrome และ Firefox - -
บทเรียน วีดีโอ ดาวน์โหลดวีดีโอ ดาวน์โหลดเอกสาร
 บทที่ 1: การใช้งานฟังก์ชั่น Smart One Click -
 บทที่ 2: การใช้งานฟังก์ชั่น Batch Order -
 บทที่ 3: การใช้งานฟังก์ชั่น Re-Order -
 บทที่ 4: วิธีการส่งคำสั่ง -
 บทที่ 5: วิธีการดูพอร์ตการลงทุน -
 บทที่ 6: เครื่องมือลดความเสี่ยง
  6.1 การใช้งานฟังก์ชั่น Risk Control -
  บทที่ 7: เครื่องมือแจ้งเตือนราคาหุ้นผ่านมือถือ
  พร้อมทั้งระบบส่งคำสั่งแบบอัตโนมัติ
  
  7.1 การใช้การใช้งานฟังก์ชั่น Alert & Notification
- -
  7.2 การส่งคำสั่งแบบ Stop Order
-
  7.3 การส่งคำสั่ง Stop Order แบบ SMA -
 บทที่ 8: วิธีการตั้งค่าต่างๆ
  8.1 การตั้งค่าคอลัมน์ต่างๆ -
  8.2 การตั้งค่า Buy/Sell Option -
  8.3 การตั้งค่าต่างๆ ของระบบ -
 บทที่ 9: เครื่องมือช่วยส่งคำสั่งล้างพอร์ต
  9.1 การใช้งานฟังก์ชั่น Portfolio Clearing Tool -
 บทที่ 10: การใช้งานฟังก์ชั่น Ticker - -