บริษัท เอสทีไอรีโวลูชั่นส์ จำกัดSTI Revolution
         
          จัดตั้งขึ้นในปี 2547 เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นผู้นำในการ
   ให้บริการข้อมูลและระบบซอฟต์แวร์เพื่อการลงทุนแบบเรียลไทม์ที่ได้รับการยอมรับมากกว่า 12 ปี ทำให้
   บริษัท เอสทีไอรีโวลูชั่นส์ มีฐานข้อมูลและความรู้ทางด้านธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนเป็นอย่างดี
         
          จากอดีตถึงปัจจุบันบริษัทได้มีการพัฒนาระบบซื้อขายทางอินเตอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับจาก
   บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งว่า บริษัทเป็นผู้ให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเตอร์เน็ตที่มีความเชี่ยวชาญ
   บริษัทหนึ่งของไทย สามารถพัฒนาระบบได้ตรงตามความต้องการของนักลงทุนได้อย่างแท้จริง

    

::: บริการด้วยคุณภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรมบนความต้องการลูกค้า :::

 
     ชื่อบริษัท : บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด

     ที่อยู่ : เลขที่ 466 ถนน รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

     เบอร์โทรศัพท์ ลูกค้าสัมพันธ์ : 02-022-6200 ต่อ 416 | ฝ่ายขาย : 02-022-6264

     เบอร์โทรสาร : 02-022-6255

     เว็บไซต์ : www.i2Trade.com | www.i2Trade.net

     E-mail : support_sti@efinancethai.com

    แผนที่การเดินทาง