* หมายเหตุ

   i2Trade Classic เป็นโปรแกรมซื้อขายได้เฉพาะหุ้น ลักษณะ Dumb Terminal บนระบบปฏิบัติการวินโดว์ ที่เน้นการใช้งานด้วยคีย์บอร์ด (Keyboard) เป็นหลัก

   i2Trade Plus PC เป็นโปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์แบบ Multi-Market บนระบบปฏิบัติการวินโดว์

   i2Trade Plus for Android เป็นโปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์แบบ Multi-Market บนระบบปฏิบัติการ Android (Mobile, Tablet)

   i2Trade Plus for iOS เป็นโปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์แบบ Multi-Market บนระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone, iPAD)

   i2Trade Plus for Windows Phone 8 เป็นโปรแกรมซื้อขายได้เฉพาะหุ้น บนระบบปฏิบัติการ Windows Phone 8

 

   ** โบรกเกอร์ที่สามารถดูได้เฉพาะข้อมูลหุ้นคือ AIRA, ASIA Wealth, KKTRADE, KT-ZMICO, RHBOSK

   ** โบรกเกอร์ที่สามารถดูได้ทั้งข้อมูลหุ้นและอนุพันธ์คือ ASIA PLUS, CIMBS, NOMURA, Maybank KimEng